Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekruttering baseret på værdier

Rekruttering er ikke længere blot en proces med at matche kompetencer og erfaringer, det handler også om at finde den perfekte pasform mellem kandidatens personlige værdier og virksomhedens kerneværdier. I en tid, hvor kulturel kompatibilitet og meningsfulde karrieremuligheder er i høj kurs, er værdibaseret rekruttering blevet en central strategi for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Hvorfor er værdier så vigtige?

Værdier definerer, hvem vi er som enkeltpersoner og som organisationer. De udgør vores kerneidentitet og påvirker, hvordan vi træffer beslutninger, samarbejder og forfølger vores mål. Ved at fokusere på værdier under rekrutteringsprocessen skabes en dybere forbindelse mellem kandidater og virksomheder, hvilket kan have en række fordele:

1. Kulturel Kompatibilitet: Når en kandidat og virksomhed deler lignende værdier, er sandsynligheden for en vellykket integration i arbejdspladsen betydeligt højere. Dette fører til en mere harmonisk arbejdskultur.

2. Målrettethed og Engagement: Kandidater, der kan identificere sig med virksomhedens værdier, er mere tilbøjelige til at føle en dybere forpligtelse til organisationens mål og mission. Dette resulterer til øget engagement og produktivitet.

3. Langvarige Forhold: Når medarbejderens og virksomhedens værdierne passer sammen, er sandsynligheden for, at medarbejdere bliver længere i organisationen, større. Dette reducerer omsætningsomkostninger og bidrager til stabilitet.

Værdier Kontra Kompetencer: En Afvejning

Traditionelt har rekruttering været kompetence centreret. Men i dag er det klart, at kompetencer alene ikke er tilstrækkelige til at skabe en sammenhængende og bæredygtig arbejdsstyrke. Kompetencer kan ofte læres eller forbedres, men værdier er mere faste og definerer kandidatens grundlæggende karakter.

Det betyder ikke, at kompetencer er uvigtige, de er stadig relevante, især for tekniske og specialiserede roller. Men kompetencer kan nemmere udvikles gennem træning og erfaring end værdier, der er mere dybt forankrede i en persons personlighed og holdninger. Derfor bør værdier være en prioritet under rekruttering.

Værdier fra “Den Ideelle Holdspiller” af Patrick Lencioni

I bogen “Den Ideelle Holdspiller” udforsker forfatteren Patrick Lencioni karakteristika og egenskaber, der gør en medarbejder til en uvurderlig resurse i ethvert team eller organisation. Lencioni mener, at selvom tekniske kompetencer og erfaring er vigtige, er det de personlige egenskaber og værdier, der er afgørende for at skabe en dynamisk og effektiv arbejdsstyrke.

De tre centrale værdier, som Lencioni fremhæver i sin bog, er:

1. Ydmyghed: Ydmyghed handler om evnen til at sætte egoet til side og fokusere på teamets succes frem for personlig anerkendelse. Ydmyge medarbejdere er villige til at lære, indrømme fejl og arbejde sammen med andre for at nå fælles mål. De er ikke optaget af at tage æren, men derimod af at opnå resultater sammen med kollegerne.

2. Sult: Sult er en passioneret og vedholdende drivkraft mod succes. Sultne medarbejdere har et brændende ønske om at forbedre sig, overvinde udfordringer og opnå bemærkelsesværdige resultater. De stopper ikke ved det minimale; de stræber efter ekspertise og stræber altid efter at gøre mere og være bedre.

3. Begavelse: Begavelse refererer ikke til en medarbejders IQ, men til evnen til at arbejde effektivt med andre mennesker. Dette inkluderer at kommunikere klart, lytte aktivt, forstå forskellige synspunkter, opbygge positive relationer og besidde situationsfornemmelse. Medarbejdere med menneskelig begavelse skaber en atmosfære af tillid og samarbejde, hvilket er afgørende for teamets succes.

Disse tre værdier er blevet valgt, fordi de arbejder i harmoni og komplementerer hinanden. For eksempel er ydmyghed nøglen til at skabe en positiv og samarbejdsorienteret arbejdskultur, hvor medarbejdere respekterer og støtter hinanden. Sult driver medarbejdernes motivation og ønske om konstant forbedring. Menneskelig begavelse gør det muligt for teamet at kommunikere effektivt og løse konflikter konstruktivt.

Aktiv Anvendelse af Værdier i Rekruttering

Som en rekrutteringskonsulent ved FieldPotential har jeg aktivt implementeret værdierne fra “Den Ideelle Holdspiller” i mine rekrutteringsprocesser. Når jeg evaluerer kandidater, giver jeg en karakter fra 1 til 10 for at afgøre, i hvor høj grad den enkelte kandidat udviser ydmyghed, sult og begavelse, og inkluderer dette i min præsentation af kandidaterne.

Disse tre værdier fra “Den Ideelle Holdspiller” tjener som en ramme for at evaluere potentielle kandidater ud over deres tekniske færdigheder og erfaring. Ved at integrere disse værdier i rekrutteringsprocessen søger organisationer ikke kun efter kandidater med de rigtige kompetencer, men også dem, der har den rette karakter og indstilling til at blive en ægte værdifuld del af holdet.

Afsluttende tanker:

Værdibaseret rekruttering er ikke blot en trend, det er en nøglekomponent i at opbygge en bæredygtig og meningsfuld arbejdsstyrke. Ved at prioritere værdier i rekrutteringsprocessen kan virksomheder skabe en kultur, der tiltrækker de rigtige talenter og skaber en stærk, sammenhængende arbejdsstyrke. Så næste gang du rekrutterer, skal du huske at se ud over CV’et og spørge, hvilke værdier din næste medarbejder bringer med sig, og hvordan de passer sammen med din virksomheds identitet. Med værdibaseret rekruttering skaber du en arbejdsstyrke, der ikke kun har de nødvendige kompetencer, men også den rette ånd.

Henrik Jerichau

CEO & Senior Consultant | M: +45 21 12 3000

hj@fieldpotential.com

www.fieldpotential.com