Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Det gode interview

Det gode interview med de rigtige interviewspørgsmål

I rekrutteringsverdenen er interviewet en afgørende milepæl, der kan afgøre, om en kandidat er det rette match for en virksomhed. Mens et CV, referencer og tidligere arbejdserfaring kan give en overfladisk forståelse af en kandidats færdigheder og baggrund, er det først under interviewet, at vi virkelig kan dykke ned i kandidatens dybere lag. Hvordan tænker de? Hvordan reagerer de under pres? Hvad driver dem, og hvad er deres sande værdier? Disse er spørgsmål, som kun kan besvares gennem en dybdegående samtale.

Men at stille de rigtige spørgsmål er ikke altid let. Det kræver forberedelse, indsigt og en dyb forståelse for, hvad virksomheden virkelig søger. Det handler ikke kun om at vurdere kandidatens tekniske færdigheder, men også om at forstå deres personlighed, motivation og kulturelle match med virksomheden.
Et godt interviewspørgsmål kan afsløre meget mere end bare et svar – det kan give indsigt i, hvordan en kandidat tænker, føler og handler i forskellige situationer. Med den rette tilgang kan interviewprocessen blive en værdifuld kilde til information, der kan guide rekrutteringsbeslutninger og sikre, at virksomheden får den bedste kandidat ombord.

Her er et lille udsnit af de spørgsmål jeg stiller, sammen med en forklaring på, hvordan og hvorfor jeg gør det – og hvorfor det er vigtigt.

Åbne spørgsmål

 “Fortæl mig om en tid, hvor du stod over for en udfordring på arbejdet.”

Dette spørgsmål giver kandidaten mulighed for at demonstrere deres problemløsningsfærdigheder og evne til at håndtere stressede situationer. Det giver også indsigt i, hvordan de samarbejder med kolleger og overvinder forhindringer.

Kompetencebaserede spørgsmål

 “Giv mig et eksempel på et projekt, du er særligt stolt af.”

Her kan kandidaten vise deres tekniske færdigheder, projektledelse og evne til at nå mål. Det giver også en forståelse af, hvad de anser for at være en betydelig præstation.

Kulturelle matchspørgsmål

 “Hvordan definerer du en god arbejdskultur?”

Et spørgsmål hjælper med at afdække, om kandidatens værdier og holdninger matcher virksomhedens kultur. Det kan også afsløre, hvad kandidaten prioriterer i et arbejdsmiljø.

Fremtidsorienterede spørgsmål

 “Hvor ser du dig selv om fem år?”


Spørgsmålet, der giver indsigt i kandidatens ambitioner, karriereplaner og hvorvidt de ser en fremtid i din virksomhed.

Problemløsnings spørgsmål

 “Beskriv en situation, hvor du skulle træffe en hurtig beslutning.”

Dette spørgsmål tester kandidatens evne til at tænke hurtigt, træffe beslutninger under pres og handle beslutsomt.

Spørgsmål om motivation

 “Hvad motiverer dig mest i dit arbejde?”

Forståelse af, hvad der driver en kandidat, kan hjælpe med at vurdere, om de vil trives i den rolle, de ansøger om, og i virksomhedens miljø.

Personlige indsigtsspørgsmål

 “Hvad er den sidste bog, du har læst?”

Ud over at give indsigt i kandidatens personlige interesser kan dette spørgsmål også afsløre, om de er dedikeret til kontinuerlig læring og selvudvikling.

 “Hvis jeg ringede til din nuværende chef, hvor ville han/hun så mene, at du skulle forbedre dig?”

Spørgsmålet tester kandidatens selvbevidsthed, evne til at modtage feedback og vilje til at vokse professionelt.

 “Hvad hvis jeg ringede til din kone/mand?”

Uformelle spørgsmål kan give et mere afrundet billede af kandidaten uden for arbejdspladsen og afsløre egenskaber eller vaner, som de måske ikke selv er opmærksomme på.

Kraften i stilheden efter et spørgsmål

I interviewets kunst er timing og stilhed ofte lige så kraftfulde som de spørgsmål, der stilles. Når et spørgsmål er blevet præsenteret for kandidaten, kan det at tage et skridt tilbage og tillade et øjebliks stilhed være utroligt afslørende. Denne taktik, ofte overset, kan skabe et rum, hvor kandidaten føler trang til at udfylde stilheden, hvilket kan føre til mere dybdegående, ærlige og ufiltrerede svar.

Stilheden giver kandidaten tid til at reflektere over spørgsmålet, bearbejde det og formulere et velovervejet svar. Desuden kan det at modstå trangen til at bryde stilheden eller uddybe spørgsmålet yderligere afsløre kandidatens komfortniveau med ubehagelige eller uforudsete situationer. Reaktionen i dette øjeblik kan give indsigt i kandidatens evne til at håndtere pres, selvsikkerhed og kommunikationsevner.

For intervieweren er det også en mulighed for at observere og lytte aktivt. Det er i disse stille øjeblikke, at nuancerne i kandidatens svar, kropssprog og nonverbale signaler virkelig kan træde frem. I sidste ende er stilheden efter et spørgsmål ikke bare et tomrum, men derimod en strategisk pause, der kan bringe sandheden og dybden frem i en kandidats svar.

Hvorfor det er vigtigt, at kandidaten føler sig afslappet under interviewet – og hvordan du opnår det

Et jobinterview kan være en nervepirrende oplevelse for mange kandidater. De træder ind i et ukendt miljø, møder nye mennesker og ved, at de bliver vurderet. Men for at få det mest ærlige og autentiske indblik i en kandidats evner, personlighed og potentiale, er det afgørende, at de føler sig afslappet og trygge.

Vigtigheden af en afslappet kandidat

Ærlighed og autenticitet: Når en kandidat føler sig afslappet, er de mere tilbøjelige til at være sig selv og give ærlige svar. Dette giver dig som interviewer en bedre forståelse af, hvem de virkelig er.

Bedre kommunikation: En afslappet kandidat kan artikulere sig bedre, hvilket giver en klarere forståelse af deres færdigheder, erfaringer og synspunkter.

Positivt førstehåndsindtryk: Et godt interview er ikke kun for virksomhedens skyld, men også for kandidatens. En positiv oplevelse kan øge chancerne for, at de accepterer et jobtilbud, hvis det gives.

Sådan skaber du en afslappet atmosfære

Forbered kandidaten: Giv dem klare instruktioner om, hvad de kan forvente, hvem de vil møde, og hvad formålet med interviewet er.

Skab en venlig modtagelse: Et smil, en varm hilsen og en kort rundvisning kan gøre underværker for at sænke en kandidats stressniveau.

Fysisk komfort: Sørg for, at interviewrummet er behageligt – ikke for varmt eller koldt, med behagelige stole og uden forstyrrelser.

Start med lette spørgsmål: Indled med nogle uformelle spørgsmål for at bryde isen og give kandidaten tid til at finde sig til rette.

Lyttende kropssprog: Vis aktivt, at du lytter. Nik, smil og undgå at afbryde.

Giv plads til spørgsmål: Gør det klart, at interviewet er en tovejsproces og at kandidaten også er velkommen til at stille spørgsmål.

Giv noget af dig selv: Et interview behøver ikke at være en ensidig samtale. Ved at dele lidt om dig selv, dine oplevelser eller endda nogle lette anekdoter fra virksomheden, kan du gøre samtalen mere personlig og venlig. Dette skaber en følelse af gensidighed og tillid. Når du er villig til at åbne op, kan det opmuntre kandidaten til at gøre det samme, hvilket fører til en mere autentisk og dybdegående samtale. Det handler om at skabe en balance, hvor begge parter føler sig værdsatte og hørt.

Konklusion

At stille de rigtige spørgsmål under et interview er ikke kun en teknik, men en kunst, der kan afgøre, om du får den bedst egnede kandidat ombord. Hvert spørgsmål, om det er dybtgående eller tilsyneladende simpelt, tjener et formål – at afkode kandidatens sande potentiale, værdier og tilpasningsevne.
Mens færdigheder kan læres, er kulturel tilpasning og personlige værdier ofte fastlåste og det er her, de rigtige spørgsmål virkelig kan skille sig ud. Ved at forberede sig omhyggeligt og stille målrettede spørgsmål kan virksomheder ikke kun sikre en mere effektiv rekrutteringsproces, men også en mere harmonisk og produktiv arbejdsplads. I sidste ende er det målet med ethvert interview at finde den kandidat, der ikke kun kan udføre jobbet, men også bidrage positivt til virksomhedens kultur og vækst.